Una iniciativa difon la memòria històrica dels escriptors a Internet

Recull el testimoni D'autors nascuts abans de 1940 a través D'entrevistes que es poden consultar gratuïtament a la Xarxa

L’Associació D’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), juntament amb el portal a Internet Banc de la Memòria, ha endegat el projecte Lletres i Memòria, un conjunt D’entrevistes enregistrades en vídeo a escriptors i escriptores en llengua catalana nascuts abans del 1940 que es difondran gratuïtament a través de la Xarxa.

L’AELC, amb L’objectiu de divulgar els records, L’experiència vital i L’obra de tota una generació de creadors de cultura, s’uneix al projecte internacional Banc de la Memòria, amb una secció especial en el web Memoro, que ja està disponible.Els autors i autores que inicien aquesta primera sèrie D’entrevistes són: Joana Raspall (1913), Pepita Escandell (1920), Maria Teresa Juvé (1921), Sebastià Estradé (1923), Antoni Blanch (1924), Àngels Cardona (1925), Jordi Vila-Abadal Vilaplana (1926), Estanislau Torres (1926), Joan Cervera (1926), Jordi Monés Pujol-Busquets (1928), Roser Berdagué (1929), Xavier Renau  (1929), Joan Bonet Nadal (1929), Nuria Tubau (1931), Jordi Bayona (1931), Enric Cirici (1931), Rosa Fabregat (1933) i Jaume Santandreu (1938). La llista, però, s’anirà ampliant a partir D’ara amb tots els socis que vulguin participar-hi.

Cada entrevista està dividida en diferents vídeos a partir de les diferents etapes de la vida de L’escriptor i en els quals prevalen les anècdotes i testimonis que els entrevistats vulguin recordar i deixar com a llegat testimonial. A més, també s’afegeix una ressenya biobibliogràfica de cada autor.

Es tracta de la primera vegada que el Banc de la Memòria coL’labora amb una associació cultural com la dels escriptors en llengua catalana. ?Hem considerat que L’AELC és el coL’lectiu idoni per a dur a terme el nostre projecte de conservació i difusió de la cultura a través dels escriptors’, explica Fernando Gabrich, president de L’Associació El Banc de la Memòria.

El Banc de la Memòria
El Banc de la Memòria és un projecte global sense afany de lucre que va néixer el juny de 2008 a Itàlia i que a L’Estat espanyol actua des D’enguany, a través D’una associació dedicada a la captació, la conservació i la difusió de la memòria i la cultura a través de testimonis, amb el flux lliure de records, emocions i històries D’una part específica i important de la societat: la gent gran. A més D’Itàlia i L’Estat espanyol, aquest projecte s’està desenvolupant als Estats Units, Argentina, França, Alemanya i el Japó.

La presència de L’AELC a Internet
L’Associació D’Escriptors en Llengua Catalana sempre ha tingut present les noves tecnologies per poder arribar al públic en els formats més diversos. El seu web  acull, a més D’informacions de temes professionals i sobre L’activitat de L’associació, prop de mig miler de pàgines D’autors, clàssics i contemporanis, que constitueix el repertori més ampli i complet sobre les lletres catalanes que hi ha en xarxa. A més, aquests darrers anys L’AELC ha editat la coL’lecció de DVD Veus Literàries, que dóna a conèixer alguns dels escriptors i escriptores més emblemàtics de la literatura catalana contemporània. Enregistra què pensen i què han viscut, quines són les seves passions i com han construït la seva obra. Presenta cada autor o autora en el seu entorn personal i literari; se sent la seva veu i els seus textos, s’observa el seu gest, els objectes i el món en què viu. Es tracta D’uns DVD que es poden consultar en línia, mitjançant el web de L’AELC, i el nombre D’autors que s’hi inclouen arriba als 35.