SIES.TV, L’actualitat cultural catalana per internet

Una televisió oberta i participativa


SIES.TV és un televisió IP, o sigui, que emet els seus continguts a través de la xarxa Internet.
Té la vocació de cobrir tot L’àmbit de llengua catalana amb continguts que facin referència a L’actualitat cultural, noves tendències, el coneixement i la innovació.
Una finestra oberta als nous aires i actors que han de construir la societat del segle XXI