Vuit o deu, sis o set llops d’Arrieta/Vázquez

El 20 de juny a les 19.30 h es presentarà a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró la publicació sobre l’exposició Vuit o deu, sis o set llops, d’Arrieta/Vázquez.

 
Des del passat 10 de maig i fins al 30 de juny, Arrieta/Vázquez presenten a la Fundació Joan Miró una exposició que explora la transformació del paisatge provocada per esdeveniments multitudinaris relacionats amb l’esport i l’oci. La mostra és el quart capítol del cicle Perplexitat, comissariat per David Armengol.
La pràctica artística d’Arrieta/Vázquez indaga sobre els contextos geogràfics i socials dels esdeveniments col·lectius. En aquesta ocasió, els artistes centren la seva anàlisi en dues cites multitudinàries que comparteixen un mateix espai i el transformen: el Tour de França al seu pas pel Pirineu atlàntic i el festival Pirineos Sur, celebrat anualment al pantà de Lanuza (Osca). L’ocupació del territori i l’assentament temporal que impliquen aquests dos certàmens són el punt de partida per analitzar els efectes d’aquestes experiències col·lectives.
Vuit o deu, sis o set llops es divideix en dues parts autònomes i complementàries. L’Espai 13 acull una exposició que convida a fer un recorregut per la sala a través de fragments audiovisuals i objectes derivats de les dues activitats al Pirineu. A l’auditori de la Fundació es projectarà amb programació setmanal la pel·lícula 90º Doble vertiente, una aproximació als dos esdeveniments presentats a la mostra que descriu la relació entre els col·lectius que hi participen i el paisatge.
L’exposició a l’Espai 13 es concep com un mapa a través del qual els visitants es podran moure sense un recorregut preestablert. Les peces audiovisuals que articulen la instal·lació utilitzen tècniques de gravació molt diverses. Podem veure una panoràmica vertical que mostra les canalitzacions i els salts d’aigua de les muntanyes pirinenques; un tràveling que defineix el perímetre del pantà de Lanuza; un conjunt de plans fixos d’obres d’enginyeria civil que transformen la natura; o una filmació aèria d’un grup de ciclistes en aquest territori.
Les projeccions audiovisuals es presenten en suports creats a partir dels elements artificials que modifiquen sovint el paisatge de muntanya, com ara el ciment i el ferro corrugat. Així, s’estableix un diàleg entre les projeccions, les estructures amb què són mostrades i alguns objectes que contextualitzen les imatges, com el cartell lluminós del festival o una fotografia de la vall de Lanuza abans de la construcció del pantà.
El títol de la mostra prové del llibre Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, de Gilles Deleuze i Félix Guattari. En aquest text els autors defineixen la construcció de l’individu a partir dels vincles de pertinença a un grup o, tal com ells el denominen, a un ramat. L’exposició d’Arrieta/Vázquez també fa una lectura de la individualitat sempre depenent d’una estructura col·lectiva.
Perplexitat, el cicle on s’emmarca aquesta mostra, és la proposta expositiva per a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró des de l’octubre de 2012 fins a l’agost de 2013. El cicle d’exposicions, comissariat per David Armengol, pren com a punt de partida l’estat de tensió i desconcert que implica la reflexió perplexa d’allò que no acabem d’entendre o assimilar del tot.
En aquest cas, Vuit o deu, sis o set llops aborda el diàleg constant entre les obres d’enginyeria civil que ocupen el paisatge de la muntanya i la proliferació d’esdeveniments culturals i esportius que ofereixen altres tipus de relacions amb l’espai.