Xavier Febrés, arriba amb una nova biografia de Josep Pla

La vida i obra de Josep Pla a través de set persones determinants en la vida de l'autor


Una biografia temàtica que ens parla de diversos aspectes en la vida de Pla a partir de sis amics i una amant. L’autor endinsa al lector i desvetlla la faceta més íntima de Josep Pla.